Acute zorg

De acute zorg is voor Nijmegen en omgeving bovenregionaal georganiseerd in de Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). De regio strekt zich uit van Boxmeer tot Winterswijk. Dat moet vooral zo blijven. Echter, voor een belangrijk deel wordt de spoedzorg ook op de schaal van onze subregio Nijmegen en omgeving vormgegeven. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen huisartsenposten en spoedeisende hulp of de opvang van mensen in acute mentale nood. 

Wat willen we bereiken?

We borgen de toegankelijkheid van de acute zorg. Dit doen we door de regionale samenwerking te optimaliseren. Dat wil zeggen voortbouwen op wat er al is. 

Onze subdoelstellingen

  • Het regionale netwerk voor acute zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de zorgvraag. Daarvoor verkennen we met alle partners in de regio (CWZ, huisartsenzorg,  Radboudumc, VVT, GGZ en ambulancezorg) hoe de bestaande samenwerking verder uitgebouwd kan worden. Daarmee sluiten we aan bij de ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie
  • We optimaliseren de triage. Zo voorkomen we onnodige opschaling. En dat triage zorgt dat de juiste zorg wordt ingezet door de juiste zorgverlener.
  • We optimaliseren de inzet van het arbeidskapitaal in de acute zorg. Dit doen we door het voorkomen van acute zorgvragen, het optimaliseren van de samenwerking en het efficiënt inzetten van beschikbaar personeel 24/7.

Contact

Meer weten over dit thema en de lopende initiatieven? De coördinator van deze coördinatiegroep is Maike Linders. Zij vertelt je hierover graag meer.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.