Arbeidsmarkt

Mensen die kunnen en willen werken in de zorg of het sociale domein zijn momenteel schaars. Zo schaars dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en welzijn onder druk staan. Volgens voorspellingen wordt dit vraagstuk de komende jaren zo groot dat geen enkele individuele organisatie in de regio dit alleen kan oplossen. Ook dit omvangrijke thema vraagt om het bundelen van onze krachten.

Wat willen we bereiken?

We verlichten de druk op de personele capaciteit. Dit doen we door te kijken, te denken over hoe de zorg anders georganiseerd kan worden en welke zorgverleners daar bij passen. Dit doen we natuurlijk  in samenwerking met de maatschappij, zorgsectoren, onderwijsinstellingen, overheden en zorgprofessionals.

Onze subdoelstelling

  • We ontwikkelen loopbanen en leerpaden die het mogelijk maken dat er over de organisaties en sectoren gewerkt kan worden.. Waar het kan leiden we samen op, en waar het kan leiden we op op basis van modules zodat we de kracht van de medewerkers zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

Belangrijkste initiatieven

  • Ontwikkeling loopbanen en leerpaden voor werken en opleiden binnen de regionale zorgsector.
  • Leren zonder muren: ontwikkelen en implementeren van een regionale toekomstbestendige infrastructuur voor (specialistische) zorg zonder muren.

Contact

Meer weten over dit thema en de lopende initiatieven? De coördinator van deze coördinatiegroep is Nienke Freije. Zij vertelt je hierover graag meer.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.