Even voorstellen: Karin van den Berg, programmadirecteur NOEL

Karin van den Berg is 1 november 2023 gestart in de functie van programmadirecteur van Regio Nijmegen op één lijn (NOEL). Karin heeft zich bijna 15 jaar ingezet voor het ROAZ Acute Zorgregio Oost. Ze heeft geholpen vanaf de start aan de opbouw van dit netwerk acute zorg. Met haar brede kennis en ervaring met samenwerkingen in welzijns- en gezondheidszorg heeft Karin de taak om vanuit NOEL op succesvolle en pragmatische wijze de vele inspanningen in de regio te verbinden aan de gezamenlijke regionale doelen. 

Karin over haar nieuwe functie bij NOEL: “In de afgelopen 1,5 jaar is er een solide basis voor NOEL gelegd. Nu is het mijn taak om samen met de deelnemers van NOEL deze basis te verstevigen en NOEL verder te ontwikkelen als samenwerkingsverband. Ik verwacht dat NOEL met de basis die er ligt, en met hulp van het proces dat nu loopt rondom het ontwikkelen van het regioplan, verder kan groeien. Want samenwerking is essentieel om passende zorg te kunnen blijven bieden en zo bij te dragen aan ieders gezondheid in de regio Nijmegen.”

NOEL versterkt de samenwerking in de regio
NOEL versterkt de samenwerking in de regio. We werken samen, mede vanuit het IZA, aan de thema’s die in de regio Nijmegen het meest dringend zijn. De thema’s bestaan uit complexe en grote vraagstukken die we alleen kunnen oplossen als we dat samen doen.  

Onder de vlag van NOEL verbinden we projecten en werkgroepen die zich met hetzelfde thema bezighouden. Door een goede onderlinge afstemming zorgen we met elkaar voor betere resultaten. Zo helpen we om in de regio de zorg en welzijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. En dragen we bij aan ieders gezondheid.

Voor meer informatie over NOEL bekijk deze website of mail naar info@regionijmegenopeenlijn.nl