Wie en wat is NOEL?

Regio Nijmegen op één lijn is het samenwerkingsverband NOEL. Een initiatief van zeven grote zorg- en welzijnsorganisaties uit Nijmegen en omgeving. Met NOEL bundelen we de samenwerkingskracht van alle zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Zo kunnen we samen de grote uitdagingen en belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg aanpakken. Met elkaar nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg en welzijn in deze regio goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Door samen slim te werken aan sterkere zorg en welzijn dragen we bij aan ieders gezondheid in de regio Nijmegen.

De rol van NOEL

Onze werkwijze

Integraal regioprogramma

Met ons hoofddoel in ons vizier werken we met vier thema’s: digitalisering en informatieoverdracht, preventie, kwetsbare groepen, arbeidsmarkt. Projecten, werkgroepen, netwerken die zich richten op het desbetreffende thema werken samen aan de gestelde verbeter- en projectdoelen voor dat thema.

Focus op vijf thema’s

Programmaorganisatie

De programmaorganisatie van NOEL ondersteunt het integraal regioprogramma en daarmee de hele regio. Het bestaat uit een (kleine) kern van ondersteuners en een programmadirecteur. Hieromheen zit een schil van interne- en externe projectleiders.

De financiering van de programmaorganisatie komt vanuit regiomiddelen. Dit zijn IZA, WOZO, GALS, SPUK, Transitiemiddelen Wlz, Regiodeal, Zon-MW.

Regio

NOEL is actief de regio Nijmegen en omgeving. In dit gebied liggen de volgende gemeenten:

De initiatiefnemers van NOEL

Deze zeven grote zorg- en welzijnsorganisatie uit Nijmegen en omgeving trekken de kar om samen met de andere regionale zorg- en welzijnsorganisaties belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg aan te pakken:

[get_reviews]