Netwerk100 brengt haar activiteiten onder de vleugels van NOEL

Dit najaar zet Netwerk100 haar activiteiten voort onder de vleugels van NOEL. Als programma Netwerk100 worden de activiteiten gecoördineerd vanuit het NOEL thema Kwetsbare groepen.

Netwerk 100 kiest voor NOEL omdat het zorgt voor meer daadkracht en inzicht in alles wat met haar doelgroep kwetsbare ouderen te maken heeft. Daarnaast verbetert het de onderlinge afstemming en voorkomen we dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Ook maakt het makkelijker om de opgedane kennis en ervaring in te zetten bij de andere doelgroepen. En door de coördinatie vanuit NOEL hebben we samen nog meer aandacht en tijd om de zorg toegankelijk, betaalbaar en passend te houden.

Netwerk100 en haar activiteiten
Netwerk 100 is een samenwerkingsverband van professionele organisaties in welzijn, zorg en onderwijs in de regio Gelderland-Zuid. Het samenwerkingsverband ontwikkelt samen met ouderen nieuwe projecten en producten die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van ouderen in Gelderland-Zuid. Voor meer informatie kijk op www.netwerk100.nl

De activiteiten van Netwerk 100 zijn onder andere:

  • Het Dementie Platform waaronder de organisatie van de zorgtrajectbegeleiding
  • Het Doelgroeppanel om samen met ouderen te zorgen voor een goed beleid voor kwetsbare ouderen
  • Onderhoud van Easycare, een instrument die huisartsen en wijkverpleegkundigen hanteren om kwetsbaarheid bij ouderen vast te stellen.

NOEL
Voor NOEL is de komst van het programma Netwerk100 een welkome aanvulling. De activiteiten hebben namelijk al een stevige basis en worden al geruime tijd ingezet voor de doelgroep kwetsbare ouderen. NOEL krijgt binnenkort een programmacoördinator voor het Thema ‘Kwetsbare groepen’. Deze programmacoördinator brengt de verschillende tafels en netwerken bijeen. En heeft een aanjagersrol bij nieuwe initiatieven en projecten.