Wie en wat is NOEL?

Regio Nijmegen op één lijn is het samenwerkingsverband NOEL.

Het is een initiatief van zeven zorg- en welzijnsorganisaties om samen met alle andere zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio de krachten op het gebied van samenwerking te bundelen. Zo kunnen we samen de grote uitdagingen en belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg aanpakken. Met elkaar nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg en welzijn in deze regio goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Door samen slim te werken aan sterkere zorg en welzijn dragen we bij aan ieders gezondheid in de regio Nijmegen.

REGIOPROGRAMMA

We werken samen op basis van vijf thema’s die in de regio Nijmegen het meest dringend zijn. De thema’s bestaan uit complexe en grote vraagstukken die we alleen kunnen oplossen als we dat samen doen.  

NOEL versterkt de samenwerking in de regio. NOEL neemt niet over, maar coördineert. Door projecten, werkgroepen en netwerken die zich met hetzelfde thema bezighouden te verbinden. Door een goede onderlinge afstemming zorgen we met elkaar voor betere resultaten. Zo helpen we om in de regio de zorg en welzijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. En dragen we bij aan ieders gezondheid.

PROGRAMMAORGANISATIE

De organisatie van NOEL staat in dienst van het regioprogramma en daarmee van de hele regio. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven initiatiefnemers. Dit zijn bestuurders, directeuren en managers van de deelnemende organisaties. Elk van hen werkt hierin samen én in overleg met haar achterban; haar/zijn collega-organisaties. Ze krijgen daarbij hulp van een klein team van ondersteuners.  

De financiering van de programmaorganisatie komt nu nog vanuit de zeven initiatiefnemers. In de loop van 2023 krijgt NOEL vergoedingen vanuit regiomiddelen en subsidies zoals IZA, WOZO, GALA, SPUK-dos, Regiodeal, Zon-MW.

Overzicht van alle actieve netwerken, projecten en initiatieven in regio

NOEL heeft opgehaald welke netwerken, projecten en initiatieven op dit moment bij regionale zorg- en welzijnsorganisaties actief zijn. Bekijk ze hier.

Heeft u vragen over een genoemd netwerk, project of initiatief mail dan naar info@regionijmegenopeenlijn.nl. Wij brengen u dan in contact met de voorzitter/projectleider.

Regio

NOEL is actief in Nijmegen en zes omliggende gemeentes. 

De initiatiefnemers van NOEL

Deze zeven grote zorg- en welzijnsorganisaties uit Nijmegen en omgeving trekken de kar om samen met de andere regionale zorg- en welzijnsorganisaties belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg aan te pakken: