Wie en wat is NOEL?

Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) is het samenwerkingsverband van alle zorg- en welzijsnorganisaties in de regio. 

We bundelen de krachten op het gebied van samenwerking. Zo kunnen we samen de grote uitdagingen en belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg aanpakken.

Met elkaar nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg en welzijn in deze regio goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Door samen slim te werken aan sterkere zorg en welzijn dragen we bij aan ieders gezondheid in de regio Nijmegen.

REGIOPLAN

In het regioplan hebben we vastgesteld wat de belangrijkste prioritaire opgaven zijn en welke afspraken de regio maakt om deze opgaven aan te pakken en uit te voeren. Dit regioplan geldt als een startpunt voor verdere samenwerking in de regio. Het is nadrukkelijk geen eindpunt, maar het begin van een proces van uitvoering en implementatie. We vullen de eerste initiatieven uit het regioplan aan met aanvullende ideeën. We zoeken waar verbreding in de regio mogelijk en wenselijk is, prioriteren en maken keuzes. 

We hebben onderstaande thema’s gedefinieerd:

  • Preventie 
  • Kwetsbare groepen
  • Mentale gezondheid 
  • Acute zorg 
  • Arbeidsmarkt
  • Databeschikbaarheid en digitale transformatie


Lees hier een beknopte samenvatting op het regioplan.

Voor het volledige regioplan ga naar www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

NOEL versterkt de samenwerking in de regio. NOEL neemt niet over, maar coördineert. Door projecten, werkgroepen en netwerken die zich met hetzelfde thema bezighouden te verbinden. Door een goede onderlinge afstemming zorgen we met elkaar voor betere resultaten. Zo helpen we om in de regio de zorg en welzijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. En dragen we bij aan ieders gezondheid.

 

PROGRAMMAORGANISATIE

De organisatie- en werkstructuur van NOEL bestaat uit een een Bestuurlijk Overleg (BO), een Tactisch Overleg (TO) en coördinatie- en projectgroepen, ondersteund door het NOEL-programmabureau. In het BO, TO en de coördinatiegroepen is er een vertegenwoordiger per sector of domein.

klik op het plaatje om te vergroten

Overzicht van alle LOPENDE initiatieven/PROJECTEN in
de regio

NOEL maakt regelmatig een overzicht van alle lopende zorg- en welzijnsinitiatieven/projecten in de regio.

Bekijk hier het nieuwste overzicht (juni ’24).

Heeft u vragen over een genoemd initiatief/project mail dan naar info@regionijmegenopeenlijn.nl. Wij brengen u dan in contact met de coördinator/projectleider.

Regio

NOEL is actief in Nijmegen en zes omliggende gemeentes.