NOEL helpt met regioplan

Afgelopen woensdag kwamen zo’n 25 vertegenwoordigers uit de regio bij elkaar om onder begeleiding van PWC Strategy& te bespreken op welke wijze het IZA regioplan voor het Rijk van Nijmegen tot stand komt. Op de kernthema’s van Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) zoals arbeidsmarkt, kwetsbare groepen, preventie, acute zorg, digitalisering & informatieoverdracht zijn mooie voorbeelden verzameld, aandachtspunten gesignaleerd en ideeën uitgewisseld. Tevens is vastgesteld dat het van groot belang is om zorg en welzijnspartijen en ook burgers, cliënten en patiënten in de regio goed te betrekken bij de plannen.

IZA
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zorg- en welzijnspartijen hebben hierin beloofd om samen te werken naar passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid.

Van regiobeeld naar regioplan en transformatieplannen
Hiervoor is het belangrijk om met de partijen per regio een beeld te vormen van de huidige en toekomstige zorgvraag. De regiobeelden vormen hiervoor een basis. NOEL hielp, in nauw contact met de achterbannen, mee met het regiobeeld Rijk van Nijmegen. 

Aan de hand van het regiobeeld wordt het regioplan opgesteld. Het regioplan is het fundament om tot transformatieplannen te komen. Deze plannen moeten zorgen dat de gezondheidszorg en het welzijn in de regio voor de toekomst houdbaar en toegankelijk blijft.

Vanuit NOEL werken we slim samen aan sterkere zorg en welzijn. Zo dragen we bij aan ieders gezondheid in de regio Nijmegen.

Voor meer informatie mail naar info@regionijmegenopeenlijn.nl