Betrokken partijen

In het IZA zijn veel partijen betrokken zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgpartners, GGD en welzijns- en patiëntenorganisaties.

Coöperatie VGZ, de gemeente Nijmegen en samenwerkingsverband NOEL hebben het initiatief genomen om, namens een bredere achterban, het regioplan op te stellen. Hiervoor hebben we een Bestuurlijk Overleg, een Tactisch Overleg en vijf Coördinatiegroepen.

Het Bestuurlijk Overleg is eindverantwoordelijk en bestaat uit bestuurders van Bindkracht 10, CWZ, Gemeente Nijmegen (als coördinerende gemeente), Gemeente Berg en Dal, GGD Gelderland-Zuid, NEO-huisartsenzorg, Pro Persona, Radboudumc, Coöperatie VGZ en ZZG zorggroep. Zij zijn de ambassadeurs van het regioplan voor de achterban. Het Tactisch Overleg is het eerste aanspreekpunt voor de achterban en bestaat uit een bredere vertegenwoordiging.

Samen met de Coördinatiegroepen is het Tactisch Overleg de stuwende kracht van de inhoud van het regioplan.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.