NOEL webinars

In mei organiseerden we drie webinars. Meer dan 100 zorg- en welzijnsprofessionals volgden een of meerdere webinars. In een uur tijd werden ze bijgepraat over NOEL en een van de thema’s waarop NOEL zich richt.

De geïnteresseerden maakten tijdens het webinar eerst nader kennis met NOEL. We hebben de bedoeling en werkwijze van NOEL toegelicht. En we gaven uitleg over de ontwikkellijnen in relatie met onder andere het Integraal Zorg Akkoord (IZA) . Tot slot lieten we zien welke stappen NOEL wil maken in de regionale samenwerking ten aanzien van een aantal thema’s. Per webinar gingen we dieper in op een of twee thema’s.

Een webinar gemist? U kunt alle webinars terugkijken op onze website. Binnen een uur bent u op de hoogte van NOEL en de ontwikkelingen op thema. Hieronder een hele beknopte samenvatting van elk webinar.

Webinar over Preventie

Moniek Pieters (directeur Publieke Gezondheid van GGD Gelderland-Zuid) en Mohamed El Hamdaoui (bestuurder Bindkracht 10) trapten de serie webinars af.  

We lichtten de stappen op het gebied van preventie toe. Wist u dat we 100 miljard aan zorg uitgeven, waarvan slechts  3% besteed wordt aan preventie? Een deel van het thema preventie is geprogrammeerd in het programma Groen Gezond en in Beweging. NOEL werkt de preventie-opgave in de regio verder uit. Hierbij is verbinding maken de sociale basis. Ook willen we een brug slaan tussen het medisch en het sociaal domein. Daarnaast willen we de preventie-opgave verbinden met de doelen van GALA, IZA en WOZO. Aan de deelnemers werd onder andere gevraagd welke vormen van preventie zij het meest kansrijk vonden. En welke kwetsbare doelgroepen momenteel tussen wal en schip vallen. Daar sprong de groep jongeren bovenuit. Gevolgd door de groep vluchtelingen. Bekijk hier het webinar terug.

Webinars over de thema’s Kwetsbare ouderen en acute zorg

Dit webinar werd gegeven door het bestuurders trio Bertine Lahuis (voorzitter Raad van bestuurd Radboudumc), Eefje Perlot (raad van bestuur ZZG zorggroep), Patricia Esveld (voorzitter Raad van bestuur ProPersona).

Eefje trapte het webinar af. Ze gaf aan dat de complexiteit van de verschillende zorg- en welzijnsproblemen, financieringsstromen en ingangen om duidelijke en goed afgestemde afspraken met veel organisaties en hulpverleners vraagt. Het thema kwetsbare groepen omvat een veelheid aan verschillende groepen. Zoals ouderen, vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen met mentale gezondheidsproblemen. We wilden van de deelnemers graag weten welke groepen we binnen deze grote groep nog missen. Doordat we alle initiatieven inzichtelijk hebben, kunnen we de groepen nu beter rubriceren en de huidige inspanningen beter verbinden aan de regionale doelen. 

Zo vertelde Patricia daarna over de kwetsbare groepen binnen GGZ. Samen met IrisZorg en het RIBW werkt ProPersona aan transformatie. Zij hebben inmiddels een gezamenlijke visie opgesteld en uitgangspunten voor het proces benoemd. 

Tot slot vertelde Bertine over de stand van zaken omtrent het thema Acute zorg. Het ROAZ Oost (waar deze regio onder valt) is hierin ‘in the lead’ omdat zij het regiobeeld voor ‘acute zorg’ maken. In de eerste beelden zien we dat huisartsen het drukker hebben gekregen en vooral in de avonden en weekenden. Positief is dat we hier in de regio nog veel huisartsen kunnen krijgen. In ziekenhuizen is er sprake van een toename van trauma dat veroorzaakt wordt door alcohol, drugs en e-bikes. Dit soort problemen kunnen we niet alleen in de zorg oplossen. 

Bekijk hier het webinar terug.

Webinar over Digitalisering en informatieoverdracht

Voor het laatste webinar hadden zich de meeste mensen aangemeld, dus dat betekende veel geïnteresseerde deelnemers. Ale Houtsma (voorzitter Raad van bestuur CWZ en voorzitter bestuurlijk overleg NOEL) en Jean Takken (bestuurder NEO huisartsenzorg) namen hen mee in de ontwikkelingen, waar we nu staan en welke richting we op willen. En dat we kiezen voor de insteek van informatiebeschikbaarheid in plaats van informatieoverdracht. We willen graag Cumuluz inzetten en hiermee de derde proeftuin van Nederland worden.

Voor NOEL is dit thema de eerste prioriteit. Ale en Jean hadden een mooie metafoor voor deze grote opgave in de regio. “Het is net als het bouwen van een kathedraal. Je weet nog niet helemaal hoe het eruit gaat zien, je weet niet hoeveel het gaat kosten en hoe de planning loopt. Maar als je een richting hebt en je hebt met z’n allen een visie gedeeld, dan moet je wel beginnen om er met z’n allen iets moois van te maken. Enig lef is daarbij wel nodig.”

Bekijk hier het webinar terug.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.