Regioplan 2024-2026

Nu het regiobeeld vastgesteld is, vertalen we dit naar een concreet en ambitieus regioplan. Dit plan moet vóór 1 januari 2024 klaar zijn om er de komende jaren mee aan de slag te kunnen.

De leden van het Tactisch Overleg en de Coördinatiegroepen vanuit NOEL, ondersteund door PwC Strategy&, zijn hiermee enthousiast aan de slag gegaan. De focus ligt op de belangrijkste opgaven in de regio. We maken afspraken hoe deze opgaven samen aan te pakken. Ook brengen we in kaart welke projecten en initiatieven er al lopen in de regio. Er gebeurt namelijk al heel veel. In de diverse overleggen en bijeenkomsten leggen we zoveel mogelijk de verbinding met belangrijke partijen, personen en samenwerkingsverbanden. In november organiseren we een brede regiobijeenkomst voor bestuurders en betrokken beleidsadviseurs. Ook zoeken we de verbinding met cliënten, patiënten en inwoners. Zorgbelang inclusief zorgt voor deze belangrijke aansluiting.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.