Stand van zaken per thema

NOEL richt zich op vijf zorg- en welzijnsthema’s. We praten u hieronder per thema bij over de nieuwste ontwikkelingen.

Digitalisering en Informatievoorziening
Dit thema heeft een hoge prioriteit binnen NOEL. Bestuurders van NOEL zijn met elkaar in contact over de landelijke scenario’s zoals gepresenteerd in het D&A rapport. In afstemming met de bestuurders, (CIO’s CMIO’s en CNIO’s) van verschillende organisaties verwachten we dat VWS in deze regio voor scenario C gaat. In dit scenario wordt informatiebeschikbaarheid in plaats van informatieoverdracht georganiseerd. Dit is een grotere stap dan informatieoverdracht optimaliseren. In Rotterdam en Groningen experimenteren ze hiermee en dat doen ze met hulp van het Cumuluz concept. NOEL heeft de ambitie om in de regio Nijmegen een derde proeftuin met Cumuluz te organiseren. De verwachting is dat als we door dit spoor kiezen, de regio een achterstand kan omzetten in een voorsprong. Hierover hebben we nu veel gesprekken met elkaar. Daarnaast vraagt NOEL aan de CIO’s om op korte termijn en gezamenlijk drie hele concrete verbetertrajecten in de informatie-uitwisseling in de keten op te pakken. Deze ‘laag hangend fruit projecten’ worden nu gedefinieerd.

Kwetsbare groepen
We inventariseren bij welke specifieke doelgroepen binnen de kwetsbare groepen het nodig is om meer sector- en domeinoverstijgend samen te werken. En hoe we zorg en welzijn  in de regio nog beter op elkaar kunnen afstemmen en coördineren. Kwetsbare groepen bestaan uit zeer uiteenlopende groepen mensen. Van vluchtelingen tot mensen met dementie. En van mensen die palliatieve zorg nodig hebben tot jeugd. 

Verder heeft NOEL met Netwerk 100 een afspraak om haar activiteiten onder de vlag van NOEL te laten coördineren. Er is ook een position-paper van de Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) waarin NPZZG de bestuurlijke en tactische kracht NOEL met het netwerk verbindt wordt om zo de palliatieve zorg in de regio te versterken. Over de  wijze waarop volgen gesprekken met elkaar.

Preventie
NOEL maakt een overzicht van de sector overstijgende inspanningen in de regio op het gebied van primaire en secundaire preventie. CWZ en Radboudumc wisselen met elkaar hun kennis uit over de wijze waarop zij leefstijlactiviteiten in het verlengde van bepaalde behandelingen vormgeven. En of zij dit nog beter op elkaar kunnen afstemmen en welke rol GGD Gelderland-Zuid hierin kan betekenen.

Arbeidsmarkt
Werkgeversorganisatie WZW coördineert veel inspanningen rondom arbeidsmarktinformatie en verbeterprojecten voor instroom, doorstroom en uitstroom medewerkers in zorg en welzijn. Daarom verbinden we ons nu met WZW. We maken met WZW een overzicht van projecten die direct invloed hebben op de arbeidsmarkt. Vanuit dit overzicht gaan we na waar we meer aandacht kunnen geven voor de Regio Nijmegen, zodat er meer impact ontstaat.

Acute zorg
Voor de acute zorg wordt nu, als apart IZA onderdeel, een regiobeeld opgesteld. Dit vindt plaats in nauwe afstemming met het AZO/ROAZ. Om het beeld en later het plan te maken heeft het AZO/ROAZ aangegeven dat het opstellen van dit beeld vooral op basis is van input van de subregio’s. Voor de regio Nijmegen is daarvoor een coördinatiegroep acute zorg ingericht. Deze bestaat uit mensen die direct betrokken zijn bij de acute zorg in deze regio zoals managers en dokters van de SEH, huisartsen, wijkverpleging, ambulancezorg en GGZ. Op 3 mei is de eerste bijeenkomst geweest. Voor het regiobeeld en regioplan komt deze groep met regelmaat bij elkaar. Hierdoor ontstaat gelijk de mogelijkheid om vandaag al hele concrete oplossingen voor actuele vraagstukken die belemmerend zijn in de acute zorg te organiseren.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.