Wat gebeurt er in de regio?

Maar liefst 163 netwerken, projecten en initiatieven lopen er in deze regio . Dit aantal hebben we nu geïnventariseerd. En daar hebben we een handig overzicht van gemaakt. De meest actuele versie vindt u hier.

We zijn bezig om per thema een programmatisch overzicht te maken van de 163 initiatieven. Om te kijken welke inspanning bijdraagt aan welk doel. Het maken van dit overzicht zorgt er nu al voor dat al deze inspanningen op elkaar worden afgestemd en meer gecoördineerd verlopen. Daardoor zijn de initiatieven effectiever. Dit raakt de kracht van NOEL. Niet overnemen, maar coördineren en krachten bundelen. Dat is samen slim werken aan betere zorg en welzijn.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.