NPZZG sluit aan bij NOEL; een win-win situatie!

NPZZG sluit aan bij NOEL; een win-win situatie!

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) bestaat al meer dan 20 jaar. En werkt al jaren aan de beste palliatieve zorg in de regio. Palliatieve zorg staat echter niet op zichzelf  en sommige vraagstukken kun je beter samen aanvliegen. Daarom sluit NPZZG voortaan aan bij NOEL. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie. NPZZG blijft in zijn kracht en zal nog meer de focus leggen op het verbinden van professionals op de inhoud. NOEL kan zijn coördinerende rol in de regio versterken en zorgen voor nog meer slagkracht.

Samen de zorg toegankelijk, passend en betaalbaar houden

Landelijk is het streven de palliatieve zorg en het verbeteren van kwaliteit ervan te integreren en te borgen in netwerkorganisaties. Daarnaast heeft NPZZG als belangrijkste doelstelling het implementeren van het transmurale zorgpad proactieve palliatieve zorg. Samenwerken in de keten met zorgprofessionals van alle organisaties is hierbij logisch. De organisaties binnen NPZZG waren ook al vertegenwoordigd in NOEL. Dit alles vraagt om gezamenlijke regionale samenwerking, afstemming en goede afspraken van uitvoering tot en met bestuur en financiering en past daarmee goed onder NOEL. NPZZG en NOEL trekken daarom samen op, bundelen de krachten en versterken elkaar, op alle niveaus. 

Voor beide netwerken een belangrijke stap 

Rita Arts, voorzitter NPZZG en bestuurder van De Waalboog: “De aansluiting is een hele belangrijke stap voor zowel NPZZG als voor NOEL. We kunnen van elkaar leren, de professionals kunnen elkaar beter vinden en NOEL kan meeliften op de sterke netwerkpositie van NPZZG. NOEL programmadirecteur Karin van den Berg is ook blij dat beide netwerken heel nauw gaan samenwerken. “NPZZG is een goed functionerend netwerk dat inhoudelijk de verbinding heeft met de thema’s die vanuit NOEL opgepakt worden. Zo bundelen we de kennis en leren we van elkaar.”

Met elkaar

Door de aansluiting zijn er nog meer mogelijkheden om professionals met elkaar te verbinden. En is er samen nog meer slagkracht. Doordat NPZZG-netwerkcoördinator Anne-marie Barkhuis de coördinatoren van de coördinatiegroepen NOEL en collega’s van andere netwerken regelmatig treft, kunnen professionele ontwikkelingen veel meer in samenhang worden uitgevoerd. En waar nodig kan een verdiepingsslag gemaakt worden. “Niet naast elkaar, maar mét elkaar bezig”, aldus Anne-marie. 

Volgende stappen

NPZZG blijft gewoon bestaan en ontwikkelen. Het netwerk gaat door met het landelijke programma Palliatieve zorg en het transmuraal zorgpad Palliatieve zorg en houdt de lijn met palliatieve zorg Nederland. Meer informatie over NPZZG vind je op de website van NPZZG.