Overzicht samenwerkingsinitiatieven apr.’23

NOEL heeft geïnventariseerd welke netwerken, projecten en initiatieven op dit moment bij regionale zorg- en welzijnsorganisaties actief zijn. Bekijk het meest actuele overzicht hier. Heeft u vragen over een genoemd netwerk of project, mail dan naar info@regionijmegenopeenlijn.nl. Wij brengen u dan in contact met de voorzitter/projectleider.