Regiobijeenkomst regioplan

Vanochtend kwamen we met 70 collega’s uit zorg en welzijn uit de regio Nijmegen bijeen. Het was uniek om in deze omvang vanuit zoveel verschillende organisaties bij elkaar te zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de zorg toegankelijk, betaalbaar en passend te houden.

Na een openingswoord van NOEL voorzitter Ankie van Rossum leidde dagvoorzitter Jan Kremer ons door de ochtend. Babette Paping van Strategy& vertelde over het proces van regiobeeld naar regioplan. Daarna legde Aan-Age Dijkstra van Zorgbelang uit hoe de inwoners uit de regio over de zorg dachten. Uit zijn onderzoek bleek onder andere dat bewustwording en breder kijken naar de vraag belangrijke aandachtspunten zijn.

Themagroepen
De aanwezigen gingen vervolgens uiteen om per groepje een thema te bespreken. Zes thema’s uit het regioplan die overeenkomen met de grootste knelpunten in de regio. Aan het eind van de ochtend heeft elke themagroep in het kort de opbrengsten met de andere aanwezigen gedeeld. De kracht van taal, bewustwording en dat we deze opgave alleen samen én met alle inwoners kunnen doen, waren belangrijke opbrengsten.

Samen slim werken
Bijzonder aan deze ochtend was het elkaar kunnen ontmoeten. Er was een grote diversiteit aanwezig, van onderwijs- en welzijnsorganisaties tot eerste en tweedelijnszorg. Mooi om te zien dat we nieuwsgierig naar elkaar zijn. En dat er veel energie is om het samen aan te pakken. Als er zoveel kennis samenkomt, dan is het wel de uitdaging om dit goed te ontsluiten. Daarom krijgt het programmabureau van NOEL steeds meer vorm. Door samen slim te werken dragen we bij aan ieders gezondheid in de regio Nijmegen

De bijeenkomst werd afgesloten met de vraag ‘Met welk gevoel loop je vandaag uit deze bijeenkomst weg?’ Woorden als hoopvol, positief, verbonden, concreet maken, optimistisch, energie, nieuwsgierig, inwonersparticipatie kwamen vaak voor. In onderstaande woordwolk leest u er nog meer. De aanwezigen vertrokken vol positieve energie en zin om samen de volgende stappen te zetten. 

De presentatie die in deze bijeenkomst gegeven is kunt u hier bekijken. Binnenkort leest u meer over de vervolgstappen op deze website.