Regioplan Rijk van Nijmegen is klaar!

Het doel van het IZA is om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden door de beweging van zorg naar preventie en gezondheid. In de regio Rijk van Nijmegen zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest om invulling te geven aan deze beweging. Op basis van het regiobeeld is eind 2023 het regioplan vastgesteld. Wat de belangrijkste opgaven in deze regio zijn en welke afspraken we maken om deze samen aan te pakken en uit te voeren staat beschreven in dit regioplan.  

In deze regio werken we al langere tijd met elkaar samen. Er gebeurt ook al veel. Het regiobeeld en regioplan zijn hulpmiddelen om nog meer impact te maken zodat we samen de zorg toegankelijk kunnen houden. We gaan in de regio samen aan de slag met prioritaire opgaven op het gebied van preventie, kwetsbare groepen, acute zorg, mentale gezondheid, arbeidsmarkt en digitale transformatie.

Programmadirecteur NOEL Karin van den Berg: “Het regioplan voor Rijk van Nijmegen is klaar! Wat hebben we samen met de hele regio hard gewerkt aan dit plan. We voelen allemaal de urgentie om de zorg toegankelijk, betaalbaar en passend te houden. En willen deze grote opgave graag samen aanpakken. Met als gezamenlijke visie: wij dragen bij aan ieders gezondheid door samen slim te werken aan sterkere zorg en welzijn.”

Het regioplan is gemaakt in samenwerking met regionale partijen. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in NOEL (Regio Nijmegen Op Eén Lijn). NOEL heeft het regioplan opgesteld samen met gemeente Nijmegen en gemeente Berg en Dal als coördinerende gemeentes en VGZ.