Acute zorg

De acute zorg is voor Nijmegen en omgeving bovenregionaal georganiseerd in de Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). De regio strekt zich uit van Boxmeer tot Winterswijk. Dat moet vooral zo blijven. Echter, voor een belangrijk deel wordt de spoedzorg ook op de schaal van onze subregio Nijmegen en omgeving vormgegeven. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen huisartsenposten en spoedeisende hulp of de opvang van mensen in acute mentale nood. 

Wat willen we bereiken?

Voor de acute zorg voor de subregio Nijmegen heeft NOEL in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) de opdracht om samen met het ROAZ een goed regiobeeld te maken. En vervolgens te bekijken welke verbeteracties nodig zijn voor de regio Nijmegen. Daarna stellen we een regioplan acute zorg op. Dit eventueel aangevuld met transformatieplannen om de acute zorg in de regio te optimaliseren.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.