Kwetsbare groepen

De meeste inwoners uit de regio kunnen goed mee in het dagelijks leven. Sommige mensen zijn wat kwetsbaarder. Denk aan mensen met dementie of in de laatste fase van het leven. Of mensen zonder een dak boven hun hoofd of die onlangs gevlucht zijn naar Nederland. Deze bijzondere groepen vragen passende zorg en ondersteuning. NOEL wil helpen om dit meer mogelijk te maken. De complexiteit van de verschillende zorg- en welzijnsproblemen, financieringsstromen en ingangen vraagt om duidelijke en goed afgestemde afspraken met veel organisaties en andere betrokkenen.

Wat willen we bereiken?

NOEL wil goede en gecoördineerde samenwerking tussen partijen in de regio stimuleren. Dan krijgen kwetsbare groepen meer kans op een mooier leven.

“Voor elke patiënt een
passende vervolgplek”

Een samenwerking getrokken door CWZ en Radboudumc en samen met een aantal andere zorg- en welzijnsorganisaties. 

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.