Vertrek Jean Takken bestuur NOEL

Jean Takken maakte tot 1 september deel uit van het Bestuurlijk Overleg van NOEL. Dat deed hij vanuit zijn rol als Raad van Bestuur van NEO Huisartsenzorg. Jean vertrekt bij NEO Huisartsenzorg, omdat hij als bestuurder van de Radiotherapiegroep in Arnhem een nieuwe uitdaging aangaat. Dat betekent dat zijn deelname aan NOEL ook stopt. Jean heeft een belangrijke rol gespeeld bij de sectorbrede samenwerking in onze regio een flinke sprong voorwaarts te laten maken. Onze dank voor zijn bijdrage aan het nieuwe NOEL is groot. We wensen Jean alle goeds voor de toekomst!

Kees Gillis, Raad van Bestuur a.i. NEO Huisartsengroep, neemt zijn plek in het bestuurlijk overleg van NOEL over.

Voor meer informatie mail naar info@regionijmegenopeenlijn.nl