NOEL helpt bij regiobeeld

Het Integraal Zorg Akkoord leidt tot een aantal opgaven voor zorg- en welzijnsorganisaties binnen de diverse regio’s in Nederland. NOEL hielp mee met het opstellen van het gevraagde regiobeeld voor de regio Nijmegen.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat is alleen mogelijk als de zorg ingrijpend verandert. Om dit te bereiken zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Deze partijen moeten samen plannen maken voor deze veranderingen die in het IZA impactvolle transformaties heten.

Regiobeeld

Hiervoor zijn eerst regiobeelden nodig. Hierin wordt de feitelijke situatie van de regio geschetst: de zorgbehoefte van de bevolking én de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning.  Aan de hand daarvan worden regioplannen opgesteld. In deze plannen zoomen de regio’s in op de grootste knelpunten. De regioplannen beschrijven ook welke partijen met welke opgave aan de slag gaan en op welke schaal. En hoe de regio op (meetbare) resultaten stuurt en de voortgang inzichtelijk maakt. Ondertussen werken zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen  aan transformatieplannen. Dit is ook een afspraak uit het IZA.

Publicatie

Robuust maakte in opdracht van VGZ het regiobeeld. Vanuit NOEL hebben we hieraan meegeholpen. Het beeld voor de regio Nijmegen is inmiddels gepubliceerd op de juistezorgopdejuisteplek.nl 

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.