Arbeidsmarkt

Mensen die kunnen en willen werken in de zorg of het sociale domein zijn momenteel schaars. Zo schaars dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en welzijn onder druk staan. Volgens voorspellingen wordt dit vraagstuk de komende jaren zo groot dat geen enkele individuele organisatie in de regio dit alleen kan oplossen. Ook dit omvangrijke thema vraagt om het bundelen van onze krachten.

Wat willen we bereiken?

NOEL wil samen met de regionale werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn (WZW) goed onderling afstemmen welke arbeidsmarktinitiatieven we gaan stimuleren die bijdragen aan een positief imago, goed werkgeverschap en een goede verdeling van de schaarse capaciteit in de regio.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.