Digitalisering en informatie overdracht

Dankzij informatie- en communicatietechnologie kunnen zorg- en welzijnsorganisaties mensen steeds beter in hun eigen huiskamer te bereiken. Daardoor kan behandeling, zorg en ondersteuning passender worden ingezet. Daarnaast stelt het professionals van verschillende organisaties in staat om preciezer en directer informatie met elkaar te delen. Met de ontwikkeling en het gebruik van technologie hebben we in de regio meer mogelijkheden om de groeiende vraag naar zorg en welzijn beter te beantwoorden. Dit vraagt wel om een goed afgestemde en gereguleerde digitale omgeving waarin we in de regio veilig en snel informatie kunnen overdragen. In de regio Nijmegen hebben we daar een aantal stappen in te maken.

Wat willen we bereiken?

NOEL wil een samenwerkingsorganisatie bouwen waar we onder andere digitale middelen en informatieoverdracht optimaal kunnen inzetten. Hiervoor moeten partijen hun informatie op een veilige manier beschikbaar maken, zodat snel kan worden geschakeld. Daarnaast wil NOEL initiatieven rond digitalisering aanjagen die bijdragen om zorg en welzijn meer in nabijheid van burgers, cliënten en patiënten te organiseren.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.