Preventie

Als we het aantal gezondheidsproblemen verminderen of zelfs kunnen voorkomen, dan zorgt dat voor minder druk op de zorg- en welzijnssector. En dragen we uiteindelijk bij in ieders gezondheid. Daarom vinden we preventie in de regio erg belangrijk. Preventie kan op vele vlakken. Van een gezondere levensstijl tot betere huisvesting en fijne sociale contacten.

Wat willen we bereiken?

Door de focus op gezondheid te leggen zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk beroep gedaan wordt op (medische) zorg als dat niet nodig is of zelfs voorkomen kan worden. We zetten in op initiatieven die succesvol zijn doordat het vanuit welzijn, zorg en organisaties daarbuiten (bijvoorbeeld onderwijs, woningcorporaties) aangevlogen wordt.

Onze subdoelstellingen

  • We bevorderen een gezonde en actieve leefstijl.
  • We verminderen kansenongelijkheid met specifieke interventies voor kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden, mensen in armoede, mensen met lagere gezondheidsvaardigheden, migranten en nieuwkomers.
  • We verminderen last van toenemende druk uit het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen.
  • We versterken de preventie-infrastructuur, door brede regionale samenwerking en kennisdeling tussen sociaal en zorgdomein en daarbuiten.

Belangrijkste initiatieven

  • GEM Jeugd: een nieuwe manier van omgaan met psychische problemen bij de jeugd.
  • Verkleinen gezondheidsverschillen: we maken gebruik van goede voorbeelden en ervaringen. Dit proberen we uit te rollen in andere gemeenten.
  • Leefstijlloketten: Een doorverwijs- en afschaalmogelijkheid door de keten. Van het ziekenhuis tot aan een oplossing in de wijk.

Contact

Meer weten over dit thema en de lopende initiatieven? De coördinator van deze coördinatiegroep is Gerdine Fransen. Zij vertelt je hierover graag meer.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.