Preventie

Als we het aantal gezondheidsproblemen verminderen of zelfs kunnen voorkomen, dan zorgt dat voor minder druk op de zorg- en welzijnssector. En dragen we uiteindelijk bij in ieders gezondheid. Daarom vinden we preventie in de regio erg belangrijk. Preventie kan op vele vlakken. Van een gezondere levensstijl tot betere huisvesting en fijne sociale contacten.

Wat willen we bereiken?

In de regio Nijmegen willen we nog veel meer dan nu inzetten op preventie. Preventie is voor iedereen van belang. Sommige mensen hebben een veel grotere kans op ongezondheid. Zo kan het hebben van weinig geld ervoor zorgen dat je niet zo gezond eet. Juist voor deze groep mensen willen we samen aan het werk om hun gezondheidssituatie te verbeteren. Door alle netwerken, projecten, initiatieven met elkaar te verbinden en te coördineren, hebben we meer daadkracht om ook hen echt verder te helpen.

Contact

Meer weten over Regio Nijmegen op één lijn (NOEL)? Neem contact op met programmadirecteur Karin van den Berg.